Serveis en general

Projectes d’edificació
Projectes de rehabilitació
Tramitació de llicències d’obres
Direccions d’obra
Estudis i plans de seguretat i salut
Parcel·lacions urbanístiques
Modificacions cadastrals
Certificats de solidesa
Bioconstrucció
Inspecció tècnica d’edificis d’habitatges (ITE). 
Certificats d’eficiència energètica. 
Cèdules d’habitabilitat.