Les 25 regles bàsiques de la bioconstrucció

La biologia de la construcció (bioconstrucció) és una disciplina que promou una construcció saludable que és preocupa per la relació entre els edificis, el medi ambient i la salut de les persones que viuen i treballen en ells.
 

 LES VINT-I-CINC REGLES BÀSIQUES DE LA BIOCONSTRUCCIÓ.

Materials de construcció e insonorització
1.-   Materials naturals i no adulterats.
2.-   Materials inodors o d’olor agradable que no emetin substàncies tòxiques.
3.-   Materials de baixa radioactivitat.
4.-   Protecció acústica i antivibratòria orientada a les persones.
Ambient interior
5.-   Regulació natural de la humitat atmosfèrica interior mitjançant l’ús de materials higroscòpics.
6.-   Minimització i dissipació ràpida de la humitat de l’obra nova.
7.-   Proporció equilibrada d’aïllament tèrmic i acumulació de calor.
8.-   Temperatures òptimes de les superfícies i de l ‘aire ambient.
9.-   Bona qualitat de l’aire ambient gràcies a una renovació natural.
10.-Calor radiant per a la calefacció.
11.- Alteració mínima de l’entorn de radiació natural.
12.- Absència de camps electromagnètics i ones de ràdio en expansió.
13.- Reducció de la presència de fongs, bactèries,  pols i al·lèrgens.
Medi ambient, energia i aigua.
14.- Minimització del consum d’energia aprofitant al màxim fonts d’energia renovables.
15.- Materials de construcció provinents,  preferiblement, de la regió i que no afavoreixin l’explotació abusiva de matèries primes escasses o perilloses.
16.- Prevenció de problemes per al medi ambient.
17.- Qualitat òptima possible de l’aigua potable.
Interiorisme
18.- Respecte a les  dimensions , proporcions i formes harmonioses.
19.- Condicions naturals de llum, enllumenat i colors.
20.- Aprofitament dels coneixements de fisiologia i ergonomia en la decoració i els equipaments dels espais interiors.
Parcel·les
21.- Absència de pertorbacions naturals i artificials a les parcel·les.
22.- Habitatges allunyats de fonts d’emissions contaminats i de soroll.
23.- Mètodes de construcció descentralitzats i flexibles en urbanitzacions enjardinades.
24.- Habitatges i entorns residencials molt relacionats amb la naturalesa, dignes i compatibles amb la vida familiar.
25.- Absència de seqüeles socials negatives.