Presentació

Espai d’arquitectura, s.c.p. es va constituir l’any 2003 per unir els esforços i l’experiència dels dos tècnics que en formem part, l’arquitecta Ester Domingo i Pastó i l’arquitecte tècnic Xavier Balcells i Vall-llaura, i donar servei personalitzat a les persones que amb nosaltres volguessin canalitzar les seves necessitats relacionades amb el món de la construcció.

Màster en Bioconstrucció.  Curs de Baubiologie del Institut für Baubiologie + Oekologie Neubeuern (IBN), adaptat i traduït per La Fundació Institut Tecnològic de Lleida (ITL)  en col·laboració amb la Universitat de Lleida (UdL).

Ester Domingo i Pastó.
Arquitecta
 Xavier Balcells i Vall·llaura.
Arquitecte Tècnic