Habitatge unifamiliar a Fondarella

Habitatge entre mitgeres de planta baixa i primera amb la coberta plana vegetal

Cliqueu en una de les fotografíes  i les veureu millor